Inför skolstart

Hej,
nu är det mindre än en månad kvar innan skolan startar på nytt.

Jag tänkte här lista lite nyheter inför skolstarten. En viktig nyhet är att renoveringen till sist kommer att vara helt klar.
Det här innebär att expeditionen flyttar tillbaka till sin vanliga plats vid Ekillaskolans huvudingång.

Ytterligare en konsekvens av det här blir att arbetslag 2 flyttar tillbaka till korridor B1, och byter namn på arbetslaget till arbetslag 1.
Arbetslag 3 stannar kvar i B2-korridoren, men byter namn på arbetslaget till arbetslag 2.
Arbetslag 1 stannar kvar i B3-korridoren, men byter namn på arbetslaget till arbetslag 3.
Det här innebär även att samtliga klasser kommer att byta namn:
7A blir 8E, 8A blir 9E
7B blir 8F, 8B blir 9F
7C blir 8A, 8C blir 9A
7D blir 8B, 8D blir 9B
7E blir 8C, 8E blir 9C
7F blir 8D, 8F blir 9D
Det här kommer säkerligen att vara förvirrande till en början, men det är alltså en ändring som är till för att vara logisk och som nu när renoveringarna blir klara var möjlig att genomföra.
När enskilda klasser nämns här på sidan är det de nya klassbeteckningarna som kommer att användas.

Vi vill även hälsa ny personal välkommen och det är i nuläget:
Lisa (kurator),
Sverker (lärare i tyska och SO samt mentor för 7F),
Linda (lärare i idrott och hälsa samt mentor för 7A),
Deisy (lärare i hem- och konsumentkunskap samt mentor för 9B),
Carolina (lärare i trä- och metallslöjd samt mentor för 9C) och
Tony (lärare i engelska och idrott och hälsa samt mentor för 7C).

Ändringar för avslutningen

Vi brukar alltid ha tur med vädret på avslutningsdagen, men den regniga prognosen inför morgondagen är tyvärr inte vad vi önskade.
Med anledning av det kommer vi att behöva avvika från traditionerna och inte ha något utomhusprogram i år.

Dessvärre har vi ingen lokal som rymmer samtliga elever och vårdnadshavare och i idrottshallen är det tyvärr inte möjligt att vara p.g.a. brandsäkerhetsskäl.
Detta innebär följande:

Årskurs 7 och 8 är i sina hemklassrum under hela avslutningen (09:00 – c:a 10:30).
Årskurs 9 inleder, traditionsenligt, i aulan (08:30 – c:a 10:00) och avslutar sedan i sina hemklassrum.
Vårdnadshavare får tyvärr plats i aulan, men är givetvis välkomna till hemklassrummen.

Bussarna går från skolan klockan 11:00.

Information om skolskjuts

Från 2016 har Sigtuna kommun möjlighet att bevilja skolskjuts för mer än ett läsår. I redan beviljade beslut framgår det hur länge eleven fått skolskjuts och då behöver inte någon ny ansökan göras för de angivna läsåren. Om du är osäker på om ditt barn behöver söka skolskjuts även för nästkommande läsår rekommenderar vi att du tittar i det gamla beslutet för att se hur länge det har beviljats!

Nya ansökningar för läsår 2017/2018 söks elektroniskt via vår e-tjänst, se länken nedan. Ansökan skulle ha varit Sigtuna kommun tillhanda senast 2017-03-15. Har du inte gjort din ansökan ännu bör du alltså göra det snarast möjligt för att det ska hinna fattas ett beslut samt få ut eventuellt färdbevis i tid. Liksom tidigare kommer beslut och SL-kort och andra färdbevis att skickas till elevens folkbokföringsadress om inget annat efterfrågas.

Mer information om skolskjuts samt ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018 och framåt gör du via: http://sigtuna.se/sv/Barn–Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/

För frågor angående skolskjuts kontakta Sigtuna kommun:

08-591 26000
skolskjuts@sigtuna.se

Möte för vårdnadshavare onsdag 19/4 kl 18:30 – 20:00

En liten påminnelse om mötet som är imorgon:
Onsdag 19/4 kl 18:30 – 20:00 är alla vårdnadshavare till elever på Ekillaskolan varmt välkomna till Ekillaskolans aula för en mycket intressant informationskväll gällande det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak. Polisen kommer att ge en aktuell nulägesbeskrivning och ni kommer att få möjlighet att ställa frågor.

Kommunpolisen i Sigtuna kommun Jonas Junered ger en mycket aktuell information gällande:

* Brottslighet

* Narkotika

* Trygghet

Kommunens prevention- och säkerhetssamordnare Marie Unander-Scharin berättar om:

* Det förebyggande arbetet mot droger

* Rökfri skolgård, tobaksfri skola

* SSPF, ett samarbete inom kommunen Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid

* Stockholmsenkäten