Ny tävling!

NU är det dags för en ny tävling.
Dessutom är det en tävling som är öppen för både elever och personal.

2014 anordnades en tävling där elever och personal fick tippa hur det skulle gå i vinter-OS.
Strax efter midnatt mellan onsdag och torsdag är det dags för ett nytt vinter-OS och därmed är det nu dags för en ny tävling.

Vad som gäller:

  • 15 frågor + 1 utslagsfråga (10 ja/nej- och 5 placeringsfrågor).
  • En poäng per rätt svar.
  • Pris till de tre bästa tipparna.
  • Utslagsfrågan används enbart om två eller fler personer har lika många poäng. Närmast rätt resultat vinner. Om det fortfarande är lika efter utslagsfrågan sker lottning.
  • Sista tidpunkt att lämna in svar: onsdag 7/2 kl 23:59.
  • Vinnare utses söndag 25/2 kl 14:00, vilket är ungefär när avslutningsceremonin är över.
    (Om någon blir diskvalificerad efter den tidpunkten spelar det alltså ingen roll för den här tävlingen.)

Dina svar lämnar du in här: http://ekillaskolan.se/os/

Isvaksdagar

Nu börjar årets Vinterfriluftsdag för niorna närma sig.
Eftersom niorna har PRAO v.8, har vi årets Vinterdagar v.7 med Naturskolan på Näsudden.
Eleverna kommer att få lära sig om säkerhet på vinterisen. De får också prova på att bada isvak. (De får bada bastu efteråt.)
Exakta tider kommer lite senare, men här kommer dagar och tider för våra nior.

Måndag 12/2
FM 9C med Anna
EM 9A med Linda

Onsdag 14/2
FM 9E med Katarina
EM 9F med Katarina

Fredag 16/2
FM 9B med Linda
EM 9D med Markus.

Inbjudan till föreläsning om våldsprevention

Vi har startat upp terminen med ett arbete som syftar till våldsprevention. Vi har inte mycket våld på skolan men det finns i samhället runt omkring oss och en del har vi alla sett i och med #metoo. Det handlar om att lära sig att tyda signaler när något inte är bra och att få verktyg till hur man kan agera och kanaler till var man kan vända sig för stöd och hjälp. Vi jobbar för en nolltolerans mot våld i skolan så att alla ska känna sig trygga och vi ser fram emot att den här satsningen ska hjälpa oss i det arbetet. Det är ett samarbete med kvinnojouren, fältarbetarna, socialtjänsten och kommunpolisen.

Vi vill härmed bjuda in er vårdnadshavare till att få föreläsningar och diskussioner om det här. Personal från socialtjänsten, kvinnojouren, fältarbetarna mm. kommer att vara med oss. Vi hoppas att många kan komma och har delat upp det i olika årskurser.

30/1 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs sju

6/2 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs åtta

13/2 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs nio

(Om det är ett annat datum än det som gäller för ert barn som passar bättre är det självklart att ni kan komma på det istället.)

Ny lärplattform

Sigtuna kommuns grundskolor och grundsärskola går över till en ny lärplattform. Plattformen heter IST Lärande och ersätter InfoMentor som vi nu lämnat.

IST Lärande är i grunden samma system som våra andra befintliga elevadministrativa system där man som vårdnadshavare har tillgång via Dexter. Det innebär att vi nu samlar all elevinformation så som omdömen, betyg och frånvarohantering i samma system.

I Dexter kan man som vårdnadshavare precis som tidigare se resultat från nationella prov, betyg, schema samt registrera och se frånvaro. Från och med nu kommer man även till lärplattformen IST Lärande via Dexter.

Inloggning

Inloggning sker precis som tidigare via skolportalen på www.sigtuna.se/skolportalen

Om IST Lärande

I IST Lärande kan man följa sitt/sina barns lärande. I systemet finns olika aktiviteter som syns för vårdnadshavare vartefter lärare publicerar dem. Dessa är:

Planering och bedömning

Aktuella pedagogiska planeringar

I dessa beskriver läraren undervisningens upplägg med syfte, innehåll och kunskapskrav. Till planeringen görs bedömningar som är avstämningar av hur det går för barnet i förhållande till målen för undervisningen.

Omdöme

Samlat omdöme av barnets kunskaper inom ämnet under innestående termin.

Utvecklingssamtal IUP

Samlad kunskapsöversikt för barnet i all ämnen samt dokumentation av utvecklingssamtal och den framåtsyftande Individuella Utvecklingsplanen.

Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

I IST Lärande finns i tillämpliga fall även den specialpedagogiska dokumentationen i form av Extra Anpassningar och Åtgärdsprogram.

Videoresurs

Här finns en instruktionsvideo med en genomgång av vad man ser och hur man navigerar i IST Lärande som vårdnadshavare.