Information om skolskjuts

Från 2016 har Sigtuna kommun möjlighet att bevilja skolskjuts för mer än ett läsår. I redan beviljade beslut framgår det hur länge eleven fått skolskjuts och då behöver inte någon ny ansökan göras för de angivna läsåren. Om du är osäker på om ditt barn behöver söka skolskjuts även för nästkommande läsår rekommenderar vi att du tittar i det gamla beslutet för att se hur länge det har beviljats!

Nya ansökningar för läsår 2017/2018 söks elektroniskt via vår e-tjänst, se länken nedan. Ansökan skulle ha varit Sigtuna kommun tillhanda senast 2017-03-15. Har du inte gjort din ansökan ännu bör du alltså göra det snarast möjligt för att det ska hinna fattas ett beslut samt få ut eventuellt färdbevis i tid. Liksom tidigare kommer beslut och SL-kort och andra färdbevis att skickas till elevens folkbokföringsadress om inget annat efterfrågas.

Mer information om skolskjuts samt ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018 och framåt gör du via: http://sigtuna.se/sv/Barn–Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/

För frågor angående skolskjuts kontakta Sigtuna kommun:

08-591 26000
skolskjuts@sigtuna.se

Möte för vårdnadshavare onsdag 19/4 kl 18:30 – 20:00

En liten påminnelse om mötet som är imorgon:
Onsdag 19/4 kl 18:30 – 20:00 är alla vårdnadshavare till elever på Ekillaskolan varmt välkomna till Ekillaskolans aula för en mycket intressant informationskväll gällande det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak. Polisen kommer att ge en aktuell nulägesbeskrivning och ni kommer att få möjlighet att ställa frågor.

Kommunpolisen i Sigtuna kommun Jonas Junered ger en mycket aktuell information gällande:

* Brottslighet

* Narkotika

* Trygghet

Kommunens prevention- och säkerhetssamordnare Marie Unander-Scharin berättar om:

* Det förebyggande arbetet mot droger

* Rökfri skolgård, tobaksfri skola

* SSPF, ett samarbete inom kommunen Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid

* Stockholmsenkäten

Påskäggsvinnare 18/4

Nu återstår det inte ens en timme kvar på lovet och då är det dags att presentera den som hade extra mycket tur och därmed fick ett extra stort ägg och det är Alva i 8c.
Grattis!

2017 års vinnare är:

7b:
Simon

7c:
Amanda, Anthony R.V., Eleonor, Tanja

7d:
Ava, Aleksander, Roni

8a:
Matilda

8b:
Mathea, Linn (litet ägg), Lailan, Mi, Mea

8c:
Vanessa, Sanja, Kenza, Linnea (litet ägg), Sandra, Jessie, Alva (extra stort ägg)

8d:
Ayesha, Kevin, Freddy (litet ägg), Molly

8e:
Nazym (litet ägg)

9a:
Alicia (litet ägg)

9b:
Tarek (litet ägg)

9c:
Nilo (litet ägg), Diana (litet ägg)

9d:
Fanny (litet ägg)

Påskäggsvinnare 17/4

Imorgon är det dags att återvända till skolan så idag blir det extra många påskägg som ska delas ut.
Dagens vinnare av ett påskägg är Aleksander i 7d, Roni i 7d, Mea i 8b, Sandra i 8c, Lailan i 8b, Mi i 8b, Kevin i 8d, Tanja i 7c, Jessie i 8c, Simon i 7b och Molly i 8d.
Grattis!

Vinnare av påskägg hittills är:
7/4: Amanda (7c)
8/4: Anthony R.V. (7c)
9/4: Mathea (8b)
10/4: Vanessa (8c)
11/4: Sanja (8c)
12/4: Ava (7d)
13/4: Ayesha (8d)
14/4: Kenza (8c)
15/4: Eleonor (7c)
16/4: Matilda (8a)
17/4: Aleksander (7d), Roni (7d), Mea (8b), Sandra (8c), Lailan (8b), Mi (8b), Kevin (8d), Tanja (7c), Jessie (8c), Simon (7b) och Molly (8d)

Vinnare av små påskägg är:
Nilo (9c), Nazym (8e), Alicia (9a), Tarek (9b), Diana (9c), Freddy (8d), Linnea (8c), Linn (8b) och Fanny (9d)