Om Ekillaskolan

Ekillaskolan är en skola i Märsta, Sigtuna kommun, för årskurserna 7-9 med 20 klasser samt förberedelseklass och vi har ungefär 500 elever. Skolan har hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Inom BUF (Barn- och utbildningsförvaltningen) finns dock olika områden som styr vilken skola eleverna förväntas välja efter avslutad årskurs 6. De skolor som främst tillhör Ekillaskolans upptagningsområde är Sätunaskolan, Norrbackaskolan, Råbergsskolan och Tingvallaskolan.

Ekillaskolan leds av rektor (Ylva Hultblad Hederfors) i nära samarbete med biträdande rektorer. Därtill finns det en arbetslagsledare i respektive arbetslag.

Eleverna och den pedagogiska personalen är organiserad i tre arbetslag. Därtill har Ekillaskolan ett fjärde arbetslag med det specialpedagogiska teamet, elevhälsoteamet samt förberedelseklassen.