Utvecklingssamtal, IUP och skriftliga omdömen

Vårterminens utvecklingssamtal äger rum torsdag 1/2.

Inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet, som är elevlett, kan en individuell utvecklingsplan, IUP, upprättas. Den ska bland annat grunda sig på de skriftliga omdömen som lärarna har skrivit i respektive ämne och som beskriver elevens kunskapsutveckling i relation till målen i våra lokala kursplaner.

Samtalet ska givetvis också grunda sig på elevens och vårdnadshavares uppfattning om elevens skolgång. Inför samtalet är det därför bra om ni i hemmet går igenom frågorna i dokumentet som finns att ladda hem i rutan för relaterad information som finns vid sidan om och de skriftliga omdömen som ni har fått hem.

Mallar:

Ämnesutvärderingar (Tänk på att trycka på ‘VISA’ och sedan ‘Redigera dokument’ för att redigera i dokumentet.)
Brev till vårdnadshavare
Inbjudan till vårdnadshavare
Checklista inför utvecklingssamtalet
Dagordning under utvecklingssamtalet

Ur Skolverkets kommentarmaterial

”Utvecklingssamtalet utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Lärare, elev och föräldrar ska kunna tala öppet och i förtroende och samtalet ska leda till en ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan. Samtalet bör präglas av jämlikhet. Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, elev och föräldrar. Det ska ge tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till krav och mål i läroplan och kursplaner. Det ska också ge en tydlig bild av elevens sociala utveckling.”