Ny tillfällig rektor

Hej!

Jag heter Göran Lövgren och är tf rektor på Ekillaskolan från den 11 mars. Anledningen till att jag är på plats är att ordinarie rektor Ylva Hultblad Hederfors behöver lägga mer tid på Valstaskolan fram till sommaren.

Min bakgrund som rektor sträcker sig ca 20 år bakåt i tiden och de senaste åren har jag arbetat som interimsrektor i Mora och Hedemora.

Det skall bli roligt och spännande att få vara en del av Ekillaskolan fram till sommaren.

Ni kan nå mig på mail goran.lovgren@sigtuna.se eller telefon 08-597 83 501.

Hälsar

Göran

Information till vårdnadshavare

Hej,
jag vill informera er om att vi under dagen och morgondagen kommer att ha ett antal väktare samt kommunens ordningsvakter på extra patrull runt om och i skolan. Orsaken är en konflikt mellan ett par individer med kopplingar till Valstaskolan respektive Ekillaskolan. I tisdags uppstod ett bråk mellan en elev på Valstaskolan och ett antal personer som olovligen vistades på Valstaskolan, händelsen är nu polisanmäld och utreds som misshandel och olaga hot av Sollentunas lokalpolisområde. Enligt polisens och kommunens trygghetsenhets bedömning rör det sig om en konflikt mellan individer. Risken för att övriga elever eller personal ska drabbas bedöms därför vara mycket liten. Men vi kommer i förebyggande syfte ändå att vidta ett antal säkerhetshöjande insatser.

För Ekillaskolans del innebär det att vi får tillgång till kommunens ordningsvakter och väktare, inledningsvis till på fredag. Efter helgen görs en ny bedömning. Skolorna i sin tur kommer också att ha personal ute i elevutrymmena under rasterna för att öka vuxennärvaron. Valstaskolan kommer ha begränsade möjligheter till in-och utgångar till skolan för att ha kontroll på flödet av personer. Ekillaskolan har ökad vuxennärvaro vid in- och utgångar och gör fortlöpande bedömningar om man ska begränsa antalet in- och utgångar. Personer som inte har anledningen att vistas på skolan kommer att anmälas för olaga intrång. Återigen, det finns inget som tyder på någon hotbild mot övriga elever eller personal, men vi tar inga risker utan säkrar upp med ökad bevakning och vuxennärvaro.

Du som förälder kan bidra genom att prata med ditt barn om de vet något om händelsen. Om du får information som du tror kan vara intressant för polisen eller för skolan att veta om, kontakta då polisen och kommunens trygghetsenhet på sakerhet@sigtuna.se.

Har du funderingar som rör säkerheten på skolan är du välkommen att kontakta skolledningen eller kommunens trygghetsenhet. Har du frågor om brottet så kan du vända dig till lokalpolisområde Sollentuna på 11414.

Ylva Hultblad Hederfors
Rektor
Valstaskolan och Ekillaskolan

Schemabrytande vecka

Vecka 48 (26-30/11) är det dags för de muntliga nationella proven för elever i åk 9 i ämnena svenska, engelska och matematik. För att de ska få de bästa förutsättningarna har vi valt att ha en schemabrytande vecka för samtliga elever på skolan. Denna vecka kommer eleverna ges ytterligare möjlighet att förstärka och fördjupa sina kunskaper. Särskilt fokus kommer ligga på kärnämnen och de praktiskestetiska ämnena.

Under vecka 48 kommer skoldagen pågå mellan kl. 8.30-13.40. För elever i åk 9 kan skoldagen förlängas något för möjligheten att genomföra de nationella proven utan stress.