Ny lärplattform

Sigtuna kommuns grundskolor och grundsärskola går över till en ny lärplattform. Plattformen heter IST Lärande och ersätter InfoMentor som vi nu lämnat.

IST Lärande är i grunden samma system som våra andra befintliga elevadministrativa system där man som vårdnadshavare har tillgång via Dexter. Det innebär att vi nu samlar all elevinformation så som omdömen, betyg och frånvarohantering i samma system.

I Dexter kan man som vårdnadshavare precis som tidigare se resultat från nationella prov, betyg, schema samt registrera och se frånvaro. Från och med nu kommer man även till lärplattformen IST Lärande via Dexter.

Inloggning

Inloggning sker precis som tidigare via skolportalen på www.sigtuna.se/skolportalen

Om IST Lärande

I IST Lärande kan man följa sitt/sina barns lärande. I systemet finns olika aktiviteter som syns för vårdnadshavare vartefter lärare publicerar dem. Dessa är:

Planering och bedömning

Aktuella pedagogiska planeringar

I dessa beskriver läraren undervisningens upplägg med syfte, innehåll och kunskapskrav. Till planeringen görs bedömningar som är avstämningar av hur det går för barnet i förhållande till målen för undervisningen.

Omdöme

Samlat omdöme av barnets kunskaper inom ämnet under innestående termin.

Utvecklingssamtal IUP

Samlad kunskapsöversikt för barnet i all ämnen samt dokumentation av utvecklingssamtal och den framåtsyftande Individuella Utvecklingsplanen.

Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

I IST Lärande finns i tillämpliga fall även den specialpedagogiska dokumentationen i form av Extra Anpassningar och Åtgärdsprogram.

Videoresurs

Här finns en instruktionsvideo med en genomgång av vad man ser och hur man navigerar i IST Lärande som vårdnadshavare. 

Här kommer datumen för terminens klassråd och elevråd

Klassråd (i din klass, på klasstiden 8.10, enligt särskild dagordning som finns tillgänglig i SharePoint/elevdemokrati):

– 24 januari

– 21 februari

– 14 mars

– 25 april

– 23 maj

Lägg upp protokollen från klassråden i SharePoint under elevdemokrati/klass – eller lägg utskrivet protokoll i Emma Magnussons postfack. Klassrådsprotokollet måste vara tillgängligt för elevrådet innan elevrådsmötet.

Elevråd (framröstade elever från varje arbetslag träffas. 3 elever/arbetslag):

– 29 januari

– 22 februari

– 28 mars

– 25 april

– 28 maj

Samarbete över parallellklassgränserna för att få alla klassers röster hörda. Ex: Representant från 9F läser upp 9E:s klassrådsprotokoll under elevrådet.
Elevrådsprotokollen läggs upp i SharePoint och viktiga punkter tas upp på klassråden.

Nytt schema och nya öppettider för biblioteket

Idag (15/1) började ett nytt schema att gälla. För de flesta klasser är det få skillnader. För vissa klasser kanske det inte är några skillnader alls. Klasscheman hittar ni uppe i menyn.

Därtill började nya öppettider för biblioteket att gälla. Biblioteket är numera öppet fem dagar per vecka.
De nya öppettiderna är:

Måndag
09:30 – 12:30 & 14:00 – 16:00

Tisdag
10:30 – 12:00 & 14:00 – 15:30

Onsdag
13:00 – 16:00

Torsdag
10:30 – 12:00 & 14:00 – 15:30

Fredag
08:00 – 10:00

Nytt år och dags för ny termin

Vi hoppas att ni har haft ett skönt jullov och är redo för en ny termin nu på tisdag (9/1).
För sjuor och nior innebär det här att ni kommer att läsa ett ämne ni inte läste förra terminen och starten för det nya ämnet är redan nu under den första veckan.

Med start på måndag under den andra veckan (15/1) kommer ett något förändrat schema att börja gälla.

Svaret på fråga 5

Gårdagens fråga var: Vad heter jultomten på tyska?

Rätt svar: Weihnachtsmann

Nu sitter den en ny fråga uppe och vill ni veta dagens fråga är ni välkomna till biblioteket.
Dagens fråga är den sista frågan så imorgon kommer vinnarna att presenteras i biblioteket!