Inbjudan till föreläsning om våldsprevention

Vi har startat upp terminen med ett arbete som syftar till våldsprevention. Vi har inte mycket våld på skolan men det finns i samhället runt omkring oss och en del har vi alla sett i och med #metoo. Det handlar om att lära sig att tyda signaler när något inte är bra och att få verktyg till hur man kan agera och kanaler till var man kan vända sig för stöd och hjälp. Vi jobbar för en nolltolerans mot våld i skolan så att alla ska känna sig trygga och vi ser fram emot att den här satsningen ska hjälpa oss i det arbetet. Det är ett samarbete med kvinnojouren, fältarbetarna, socialtjänsten och kommunpolisen.

Vi vill härmed bjuda in er vårdnadshavare till att få föreläsningar och diskussioner om det här. Personal från socialtjänsten, kvinnojouren, fältarbetarna mm. kommer att vara med oss. Vi hoppas att många kan komma och har delat upp det i olika årskurser.

30/1 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs sju

6/2 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs åtta

13/2 klockan 18.30-20.00 vårdnadshavare till elever i årskurs nio

(Om det är ett annat datum än det som gäller för ert barn som passar bättre är det självklart att ni kan komma på det istället.)

Ny lärplattform

Sigtuna kommuns grundskolor och grundsärskola går över till en ny lärplattform. Plattformen heter IST Lärande och ersätter InfoMentor som vi nu lämnat.

IST Lärande är i grunden samma system som våra andra befintliga elevadministrativa system där man som vårdnadshavare har tillgång via Dexter. Det innebär att vi nu samlar all elevinformation så som omdömen, betyg och frånvarohantering i samma system.

I Dexter kan man som vårdnadshavare precis som tidigare se resultat från nationella prov, betyg, schema samt registrera och se frånvaro. Från och med nu kommer man även till lärplattformen IST Lärande via Dexter.

Inloggning

Inloggning sker precis som tidigare via skolportalen på www.sigtuna.se/skolportalen

Om IST Lärande

I IST Lärande kan man följa sitt/sina barns lärande. I systemet finns olika aktiviteter som syns för vårdnadshavare vartefter lärare publicerar dem. Dessa är:

Planering och bedömning

Aktuella pedagogiska planeringar

I dessa beskriver läraren undervisningens upplägg med syfte, innehåll och kunskapskrav. Till planeringen görs bedömningar som är avstämningar av hur det går för barnet i förhållande till målen för undervisningen.

Omdöme

Samlat omdöme av barnets kunskaper inom ämnet under innestående termin.

Utvecklingssamtal IUP

Samlad kunskapsöversikt för barnet i all ämnen samt dokumentation av utvecklingssamtal och den framåtsyftande Individuella Utvecklingsplanen.

Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

I IST Lärande finns i tillämpliga fall även den specialpedagogiska dokumentationen i form av Extra Anpassningar och Åtgärdsprogram.

Videoresurs

Här finns en instruktionsvideo med en genomgång av vad man ser och hur man navigerar i IST Lärande som vårdnadshavare. 

Här kommer datumen för terminens klassråd och elevråd

Klassråd (i din klass, på klasstiden 8.10, enligt särskild dagordning som finns tillgänglig i SharePoint/elevdemokrati):

– 24 januari

– 21 februari

– 14 mars

– 25 april

– 23 maj

Lägg upp protokollen från klassråden i SharePoint under elevdemokrati/klass – eller lägg utskrivet protokoll i Emma Magnussons postfack. Klassrådsprotokollet måste vara tillgängligt för elevrådet innan elevrådsmötet.

Elevråd (framröstade elever från varje arbetslag träffas. 3 elever/arbetslag):

– 29 januari

– 22 februari

– 28 mars

– 25 april

– 28 maj

Samarbete över parallellklassgränserna för att få alla klassers röster hörda. Ex: Representant från 9F läser upp 9E:s klassrådsprotokoll under elevrådet.
Elevrådsprotokollen läggs upp i SharePoint och viktiga punkter tas upp på klassråden.

Nytt schema och nya öppettider för biblioteket

Idag (15/1) började ett nytt schema att gälla. För de flesta klasser är det få skillnader. För vissa klasser kanske det inte är några skillnader alls. Klasscheman hittar ni uppe i menyn.

Därtill började nya öppettider för biblioteket att gälla. Biblioteket är numera öppet fem dagar per vecka.
De nya öppettiderna är:

Måndag
09:30 – 12:30 & 14:00 – 16:00

Tisdag
10:30 – 12:00 & 14:00 – 15:30

Onsdag
13:00 – 16:00

Torsdag
10:30 – 12:00 & 14:00 – 15:30

Fredag
08:00 – 10:00