Profiler

På Ekillaskolan har vi lagt Elevens val och Skolans val i det vi kallar profiler. Elevens val och därmed profilerna syftar till att eleverna ska ges möjlighet till fördjupning och breddning inom kursplanernas ämnen.

Kulturklass
Du som går i kulturklass har enbart detta som din profil. I Kulturklasserna samarbetar vi med Kulturskolan. Här får du fördjupa dig inom dans, drama, sång och instrumentalspel. Under skolår 8 och 9 arbetar eleverna, tillsammans med sina lärare, fram en föreställning där de får använda sig av sina ämneskunskaper i ett sammanhang. Om du väljer kulturprofil kommer du att gå i en kulturklass där alla elever gjort samma profilval som du gjort.

Övriga profiler

  1. Svenskprofil

Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med svenskan för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.

  1. Matematikprofil

Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med matematiken för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.

  1. Engelskprofil

Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med engelskan för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.

  1. Svenska som andraspråksprofil

Sva-profilen är till för dig som behöver träna mer på svenska för att kunna nå minst betyget E i svenska som andraspråk. Vi kommer att göra olika uppgifter, prata, lyssna, läsa och skriva. Ibland kommer du att få tid att arbeta med uppgifter som du har fått i andra ämnen, men framför allt blir det gemensamt arbete så att du lär dig fler ord, blir säkrare på grammatik och skrivregler och känner dig säker när du ska berätta och diskutera på svenska.

  1. Trä- och metallslöjdsprofil

På träslöjdsprofilen kommer vi tillsammans att skissa och forma idéer på föremål som skolans alla elever kan ha glädje och nytta av. Till exempel kan vi tillverka bänkar, bord, prydnader eller något annat som vi kommer på. Alltså att tillsammans skapa något som blir kvar på skolan i framtiden och som är tillverkat av elever.

  1. Musikprofil

På musikprofilen kommer du att arbeta främst med sång men också med instrumentalspel. Du kommer att delta på de uppspel som vi gör på skolan som t.ex luciatåg och avslutning men kanske också vara med i en egen föreställning som vi visar upp för de andra eleverna.

  1. Designprofil

Du kommer att skapa kläder och accessoarer med återanvändbart material samt organisera en modevisning på slutet av vårterminen 2016.

  1. Resursprofil

När du väljer den här profilen har du möjlighet att arbeta med olika ämnen där du känner att du behöver eller vill lägga mer tid för att förbättra dina kunskaper.

  1. Bildprofil

Här kommer du att få arbeta med olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika produkter inom bildämnet.

  1. Hemkunskapsprofil

Den här profilen passar dig som gillar att baka och laga mat och som vill fördjupa dig i ämnet. Vi varvar teori och praktik, men tyngden kommer att ligga i det praktiska arbetet.