Profiler

På Ekillaskolan har vi lagt Elevens val och Skolans val i det vi kallar profiler. Elevens val och därmed profilerna syftar till att eleverna ska ges möjlighet till fördjupning och breddning inom kursplanernas ämnen.

Kulturklass
Du som går i kulturklass har enbart detta som din profil. I Kulturklasserna samarbetar vi med Kulturskolan. Här får du fördjupa dig inom dans, drama, sång och instrumentalspel. Under skolår 8 och 9 arbetar eleverna, tillsammans med sina lärare, fram en föreställning där de får använda sig av sina ämneskunskaper i ett sammanhang. Om du väljer kulturprofil kommer du att gå i en kulturklass där alla elever gjort samma profilval som du gjort.

Övriga profiler

Information om tillgängliga profiler för 7B-F, 8B-F och 9B-F läsåret 2019/2020 kommer att komma när det är dags att välja profiler och det sker i början av läsåret.