Att göra sjukanmälan

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan.

Antingen kan du som vårdnadshavare göra sjukanmälan på Skolportalen / Dexter eller ringa till en telefonsvarartjänst och på den knappa in ditt barns personnummer. Väljer du det sistnämnda kommer du att per automatik få ett sms och/eller mejl från Dexter som bekräftar att sjukanmälan skett.

Skolportalen / Dexter finner du här: http://sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/
För att ringa in sjukanmälan ringer du till 08 – 124 515 32.

Vi önskar inte att sjukanmälan görs till Ekillaskolans expedition, till arbetslagen eller direkt till elevens mentor, detta med anledning av funktionen i Dexter som skickar ut sms och mejl. Vi tar självfallet emot sjukanmälan på de sätten också, men vi ber er då att ha i åtanke att innan vi haft möjlighet att föra in sjukanmälan manuellt i Dexter skett skickas det ut ett sms och/eller mejl per lektion som ditt barn inte närvarar. (Däremot kan du som vårdnadshavare givetvis höra av dig till mentor också, men då helst inte enbart.)

För eventuella frågor om frånvarosystemet eller hur man gör sjukanmälan kan du mejla Ekillaskolans IT-administratör/skolbibliotekarie på andreas.nordh@edu.sigtuna.se eller ringa till honom på 073 / 666 32 30.