Studiehjälp, bibliotek och IT-hjälp

Ekillaskolan erbjuder extra studiehjälp i sal 41 efter skoltid tisdagar och torsdagar.

Bibliotekets öppettider för läsåret 18/19 är ännu ej fastslagna.

IT-hjälp är öppet måndag, tisdag och fredag 09:00 – 10:30 och 14:00 – 15:30.