Studiehjälp

Ekillaskolan erbjuder studiehjälp utanför skoltid under följande dagar och tider:

Måndag: 15:40 – 16:40
Sal 31:
Sal 33:

Onsdag: 15:40 – 16:40
Sal 31:
Sal 33: