Kolla källan, en sida om bland annat källkritik

Kolla källan är en sida där en kan hitta mycket matskolanigt. Såhär beskriver de själva sidan:

”Kolla källan är en del av Skolverkets webbplats. Kolla källan tar fram artiklar och samlar och utvecklar olika former av stöd- och inspirationsresurser för skolans arbete med informationssökning, källkritisk granskning, upphovsrätt och internetsäkerhet för barn och unga. Materialet vänder sig i första hand till lärare och skolbibliotekarier, men det finns också material som riktar sig direkt till elever.”

Film som förklarar Creative Commons

Creative Commons är ett licenssystem där en som upphovsperson till ett verk (en bild, en text eller vad som helst) kan ge tillåtelse åt andra att använda verket i vissa sammanhang. I vanliga fall behöver en ha upphovspersonens tillåtelse. Lite svårbegripligt kanske? Se på den här filmen så blir det tydligare!

 

Ultra Slow Motion

Morgonens länktips får bli YouTube-kanalen UltraSlo.

Vad är det?, kanske man undrar. Det är en YouTube-kanal med mängder av – mer än 500 –  klipp som är filmade i ultra slow motion. Ofta handlar det om 4 000 bilder per sekund, men det kan vara fler och det kan vara färre! Det är alltså riktigt häftiga NO-filmklipp!

Några exempel:

En tändsticka som tänds:

En nyckelpiga som fäller ut vingarna och flyger iväg:

Och avslutningsvis lite blixtar:

Wiki med lärresurser på andra språk än svenska

Den nystartade wikin http://studiehandledning.wikispaces.com/ ska samla resurser på olika språk som kan hjälpa elever med annat modersmål än svenska att bättre hänga med i undervisningen i olika ämnen. Till exempel kan en hitta länkar till olika mattebegrepp på persiska och somaliska. Bra sida som vi hoppas fylls på så mycket som möjligt.