Wiki med lärresurser på andra språk än svenska

Den nystartade wikin http://studiehandledning.wikispaces.com/ ska samla resurser på olika språk som kan hjälpa elever med annat modersmål än svenska att bättre hänga med i undervisningen i olika ämnen. Till exempel kan en hitta länkar till olika mattebegrepp på persiska och somaliska. Bra sida som vi hoppas fylls på så mycket som möjligt.