Elevhälsan

Alla elever på Ekillaskolan har möjlighet att söka upp vår kurator, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. Vår uppgift är att stödja dig som elev om du stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Du kan få råd och vägledning i olika frågor.

Alla frågor och funderingar är välkomna och vi har tystnadsplikt.

Även vårdnadshavare har möjlighet att kontakta skolsköterskan om ni känner oro för ert barn.

Sigtuna kommuns sida om vad elevhälsan kan hjälpa till med