Sigtunaboxen

BFL

[EXPAND Övergripande syfte]

Syftet med denna del av Sigtunaboxen är att du ska få träna på en mötesstruktur utvecklad av Dylan William. Mötet är tydligt strukturerat så att alla deltagare vet vad som väntar och vad som förväntas av dem. Gruppen fungerar som ett stöd för de enskilda medlemmarnas utveckling gällande formativ bedömning. Alla måste inte göra samma sak, alla har dock möjligheten att utvecklas utifrån sin egen utgångspunkt.

Eftersom skolforskning är enig om att den skicklige läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas med sitt lärande, så satsar vi på systematisk utveckling av en lärande organisation där lärare hjälps åt att utveckla sin ”varje dag-undervisning” med BFL. BFL ger eleven verktyg för och förståelse av sitt eget lärande. BFL kräver annorlunda undervisning. Både lärare och elever får en roligare och lärorikare arbetsmiljö.

[/EXPAND]

[EXPAND Bedömning för lärande]

Varför bedömning för lärande?:

Tydliggöra mål och kunskapskrav:

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav

Skapa aktiviteter som synliggör lärandet:

Utvecklande och lärande frågor

Återkoppling som för lärandet framåt:

Aktivera eleverna som lärresurser för varandra:

Bedömningstekniker som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra

Varför aktivera eleverna som lärresurser för varandra?

Kamratrespons

Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess:

BFL:s nyckelstrategier. (Prezi av Johan, Almåsgymnasiet)

Innan var vi lärare duktiga på att arbeta med målen, men nu behärskar eleverna dem! (Intervju med Marie Alkner och Linda Rogberg, Byttorpskolan) [DOCX]

[/EXPAND]

SUA

[EXPAND Övergripande syfte och mål]

Syfte

Denna kompetens utvecklingsinsats syftar till att vi, via ett kollegialt lärande, utvecklar vår undervisning, så den anpassas utifrån våra elevers olika behov och förutsättningar när det gäller språk- och kunskapsutveckling.

Mål

Målet med vårt arbete under SUA-träffarna är att vi lärare:

  • ska få ökad insikt om vad språkutvecklande arbetssätt innebär.
  • ska kunna tillämpa några språkutvecklande modeller så att våra elever ska få ökade möjligheter att nå skolframgång.
  • reflektera över språket i sitt ämne.

[/EXPAND]

[EXPAND Språkutvecklande arbetssätt]

Att läsa på ett andraspråk (Utdrag ur Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons) [PDF]

Att ställa frågor (Dylan William):

Barn av sitt språk: Hela skolan läser (I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig.)
Finns även tillgänglig på NE.

Barn av sitt språk: Hela skolan läser (Arbetsuppgift) [DOCX]

Barn av sitt språk: Körlings barn (Körling har många tankar om lärarens roll. Själv lyssnar hon mer än talar i klassrummet. Hon uppmuntrar initiativ och lyfter fram färdigheter, men ger aldrig färdiga svar och lösningar. Hon är en diskussionspartner för eleverna mer än ett facit.)
Finns även tillgänlig på NE.

Feta öppna frågor (Blogginlägg av Ann-Marie Körling om öppna frågor.)

Få syn på språket: Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen (Skolverket) [PDF]

Genrepedagogik i Rinkeby (Utbildningsradion) (Så arbetar Knutbyskolan med språkutveckling i alla ämnen.)

Greppa språket: Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket) [PDF]

Ny i svenska skolan (Anna Kays blogg om att undervisa nyanlända elever.)

Tala/Lyssna/Läsa/Skriva (Matris, Skolverket) [PDF]

Välkommen till SUA (Tema 1: Tala) [PPTX]
Välkommen till SUA (Tema 2: Skriva) [PPTX]

[/EXPAND]

[EXPAND Övningar (för pedagoger och elever)]

Bildsekvens [DOCX]

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen (Bild över de fyra faserna) [JPG]
Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet
[DOCX]
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder [DOCX]
Fas 3: Skriva en gemensam text [DOCX]
Cirkelmodellen (Ett exempel från Anna Kaya) [PPTX]

Heta stolen [DOCX]

Närläsning

Närläsning ger koll på kemin (artikel i Lärarnas Nyheter)
Närläsning (uppgift för pedagog) [DOCX]
Närläsning (uppgift för pedagog med elever) [DOCX]
Exempeltexter [PDF]

Personligt återgivande genre [PDF]

Planeringsmodell: Beskrivande rapport [DOCX]

Sexfältaren (Genrepedagogik i Rinkeby) (Utbildningsradion)
Sexfältaren [PDF]

Vem är jag? [DOCX]

VENN-diagram [DOCX]
Instruktion till VENN-diagram [DOCX]

Vägen [DOCX]

[/EXPAND]

IKT

[EXPAND Övergripande syfte]

IKT-delen av Sigtunaboxen fokuserar på hur IKT kan användas som verktyg för lärande.
IKT-delen stöttar till stor del det arbete som sker i BFL och ger tillgång till kraftfulla molnbaserade resurser som pedagogerna använder i sin egen vardag för att skapa goda lärande aktiviteter.

[/EXPAND]

[EXPAND Länktips till webbtjänster]

Answergarden

AnswerGarden is a new minimalistic feedback tool. Use it for real time audience participation, online brainstorming and classroom feedback.
Video: Answergarden – Ett pedagogiskt verktyg

Blendspace

Collect web resources in one place and share with just one link.
Video: Getting Started with Blendspace

Blogger

I Blogger kan du på några minuter skapa en blogg, där du kan samla viktiga dokument, filmer och länkar.
Instruktionsfilmer om hur du gör: Skapa en resursblogg för dig och dina elever.

Infuse Learning

Infuse Learning provides a platform by which teachers can seamlessly engage every student on any device. Make informed decisions at the point of instruction with real-time, student feedback.
Video: A Tour of Infuse Learning

MeetingWords

MeetingWords is a simple text editor for the web.
Video: Intro to MeetingWords

Mentimeter

Mentimeter is an easy-to-use & beautiful online tool, enabling you to get your point across and convert others’ opinion into sophisticated and distinct data, in real-time.
Video: Mentimeter – Ett pedagogiskt verktyg

Movenote

Present your documents with video.
Video: What is Movenote?

NoteApp

Organize your thoughts visually and quickly add notes with one click. Easily find them again in seconds.

Padlet

Vi ger dig en blank vägg. Du placerar vad du vill på den, var som helst. Enkelt, men kraftfullt.
Video: Padlet Tutorial 2014

Poll Everywhere

Poll Everywhere lets you engage your audience or class anywhere in real time.
Video: Introducing Poll Everywhere

Prezi

Presentations people will remember. Build presentations with coworkers wherever, whenever.
Video: This is the moment

Screencast-O-Matic

One-click screen capture recording on Windows or Mac computers with no install for FREE!
Video: How to Use Screencast-o-Matic

Screenr

Instant screencasts: Just click record
Video: How to use Screenr to do video screen capture

Socrative

Socrative lets teachers engage and assess their students with educational activities on tablets, laptops and smartphones.
Video: Socrative Overview Video

Titanpad

TitanPad lets people work on one document simultaneously.
Video: Tech Recipe: TitanPad For The Classroom

Twitter

Twitter is the best way to connect with people, express yourself and discover what’s happening.
Video: How to Use Twitter

Wordle

Wordle is a toy for generating “word clouds” from text that you provide.
Video: Wordle för samarbete

[/EXPAND]

[EXPAND Apptips]

AnswerGarden

AnswerGarden is a social response app for creatives, conferences and classrooms.

Bambuser

Stream live video from your iPhone over 3G or WiFi to friends, family and followers all over the world!

Blogger

With the Blogger app for iOS, you can quickly and easily publish posts to your blog wherever you are.

CorkBoard in the Cloud

CorkBoard in the Cloud lets you post notes and images onto a cork board that is synced to all your iOS-devices.

Digital Discoveries (podcast)

Digital Discoveries is a series of short lessons on how to use various types of educational technology for classroom instruction.

Doceri Interactive Whiteboard

Combining screencasting, desktop control, and an interactive whiteboard in one app, you’ll never have to turn your back to the class or audience again. Create a lesson or presentation, insert images, save and edit your project and record a screencast video you can easily save or share. Doceri does it all!

Educreations Interactive Whiteboard

Educreations is a unique interactive whiteboard and screencasting tool that’s simple, powerful, and fun to use.

Explain Everything

Explain Everything is an easy-to-use design, screencasting, and interactive whiteboard tool that lets you annotate, animate, narrate, import, and export almost anything to and from almost anywhere.

iBooks

iBooks är perfekt för att hämta och läsa böcker.

Interaktiva läromedel av Jan Arvidsson (ebok)

En guide till vad som kan åstadkommas med hjälp av iBooks Author.
Boken innehåller konkreta exempel på interaktiva widgetar och är tänkt som en inspirationskälla till eget lärande.

Lync 2010 (iTunes U-kurs)

En introduktionskurs till Lync 2010.

Lync 2013 för iPad

Med Lync 2013 för iPad kan du använda Lync på en mobil enhet – inklusive trådlös röst och video, utökad närvaroinformation, snabbmeddelanden, konferenser och uppringningsfunktioner i ett och samma användarvänliga gränssnitt.

Microsoft OneNote för iPad

Ta vara på dina tankar och idéer med OneNote, din egen digitala anteckningsbok. Med OneNote kan du genast ta vara på den där snilleblixten, det där ögonblicket av inspiration och den där listan med ärenden som du bara inte får glömma.
Vare sig du är hemma, på kontoret eller ute på vift så har du anteckningarna med dig. Och så kan du dela anteckningarna och samarbeta med andra på flera olika enheter.

Names in a Hat

Have you ever needed to randomly pick names out of a hat and not have the necessary materials to do so? I’ve heard the scenario all too many times. You have the names, but what about a hat? There’s not a fedora in sight. Your sleepless nights are about to end!

Nearpod

The Nearpod platform enables teachers to use their iPads to manage content on students’ iPads, iPhones, iPods or Macs. It combines presentation, collaboration, and real-time assessment tools into one integrated solution.

OneDrive for Business

OneDrive for Business (formerly SkyDrive Pro) is cloud storage for organizations and their employees. Upload, browse, and share files across all of your devices.

popplet lite

Great for work. Great for school. Popplet is a platform for your ideas. Popplet’s super simple interface allows you to move at the speed of your thoughts. With Popplet you can capture your ideas and sort them visually in realtime. Quickly and easily!

Prezi

Prezi for iPad – Create, edit, and present anytime, anywhere
Video: Instruktionsfilm om Prezi på iPad

The Flipped Classroom av Dr. Dawn Wilson (ebok)

This book was written to help educators explore the pedagogy and tools required for flipping a class. Included are sample flipped lesson plans for students from kindergarten through college age in subject areas from PE to Math to Social Studies to Grammar.

YouTube

YouTube på ditt sätt. Skaffa den officiella YouTube-appen för iPhone och iPad. Bli en DJ direkt, lär dig kung fu och dela med dig enkelt till vänner.

[/EXPAND]

[EXPAND Övrigt]

21st Century Learning Design (Microsoft Educator Network)

21st Century Learning Design (lektionsexempel)

AnswerGarden och Wordle (instruktionsfilm):

ATC21S (Assessment and Teaching of 21st Century Skills)

Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets:

Critique and feedback – the story of Austin’s butterfly (Ron Berger):

En ny generations lärare: Jerker Porat (Microsoft – Meet the 7)

Eventful (YouTube-kanal med instruktionsfilmer till Office 365)

Exit ticket med hjälp av TodaysMeet:

Instantteaching (YouTube-kanal)

ITL Research (Innovative Teaching and Learning)

Kunskapshubben (Årstaskolan)

Kunskapshubben – Hitta på kartan:

Lync (Användarguide) [PDF]

OneDrive and Office Online (YouTube-spellista från GCFLearnFree.org)

OneNote i skolan (En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna.) [PDF]

Tema: Läxor (Artiklar från Grundskoletidningen) [PDF]

Utbildning i skolutveckling ger framgångsrika rektorer (Skolverket)

[/EXPAND]

Styr- och stöddokument

[EXPAND Styr- och stöddokument]

Affisch: 5 nyckelstrategier [PDF]

Affisch: 5 nyckelstrategier (utan bilder) [PPTX]

Bedömningstekniker som underlättar arbetet med återkoppling [PDF]

EPA [DOCX]

Epokplanering [PDF]

Feedback [PDF]

Fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde [PDF]

Formativ utvecklingsplan för BFL hösten 2014 [DOCX] [PDF]

Förslag till arbetsgång – SUA: Träff 1 [DOCX]

Förslag till arbetsgång – SUA: Träff 2 [DOCX]

Handlingsplan [DOC]

Hur vet jag vad eleverna har lärt sig? (Exit tickets) [PDF]

Kommunikationshjulet [DOCX]

Mötesstruktur (PPTX)

Personlig handlingsplan / Formativ undervisning (Instruktion) [PPT]

Spelar roll (lästema) [PDF]

Strukturerat responsarbete [DOCX]

Stöd för genomförande av elevenkät [PDF]

Synligt lärande (Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat) [PDF]

Tips för samtalsledaren [DOCX]

Träningsmall (BFL) [DOC]

Träningsmall (BFL och SUA) [DOC]

Utmanande lärande (frågor) [DOCX]

[/EXPAND]