Att göra sjukanmälan

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan.

Antingen kan du som vårdnadshavare göra sjukanmälan på Skolportalen / Dexter eller ringa till en telefonsvarartjänst och på den knappa in ditt barns personnummer. Väljer du det sistnämnda kommer du att per automatik få ett sms och/eller mejl från Dexter som bekräftar att sjukanmälan skett.

Skolportalen / Dexter finner du här: http://sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/
För att ringa in sjukanmälan ringer du till 08 – 124 515 32.

Vi önskar inte att sjukanmälan görs till Ekillaskolans expedition, till arbetslagen eller direkt till elevens mentor, detta med anledning av funktionen i Dexter som skickar ut sms och mejl. Vi tar självfallet emot sjukanmälan på de sätten också, men vi ber er då att ha i åtanke att innan vi haft möjlighet att föra in sjukanmälan manuellt i Dexter skett skickas det ut ett sms och/eller mejl per lektion som ditt barn inte närvarar. (Däremot kan du som vårdnadshavare givetvis höra av dig till mentor också, men då helst inte enbart.)