Studiehjälp, bibliotek och IT-hjälp

Ekillaskolan erbjuder extra studiehjälp i sal 41 efter skoltid tisdagar och torsdagar mellan 15:35 och 16:35.

Bibliotekets öppettider för läsåret 19/20 är ännu ej fastslagna, men kommer att publiceras snarast möjligt.

IT-hjälp är öppet måndag, tisdag och fredag 09:00 – 10:30 och 14:00 – 15:30.